ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-Θέματα των Χανίων

Όπως δημοσιεύτηκε την 30-11-2011 στο www.haniotika-nea.gr

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Χανίων την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτήριο Λότζια - πλατεία Λιονταριών).
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται:
• Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Βορείου Αξονα (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.) και του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.), για τη σύνταξη υδραυλικής και οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στο Δ.Δ. Κολυμπαρίου Δήμου Πλατανιά», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 28409/23-11-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού  Π.Ε. Χανίων.
• Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Βορείου Αξονα (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στο Δ.Δ. Κολυμπαρίου Δήμου Πλατανιά», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 28412/23-11-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Χανίων.
(Εισηγητής των με αριθμ. 1.2 και 1.3 θεμάτων ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης).
• Τροποποίηση της αρ. 27/2011 απόφασης Π.Σ. ως προς τον ορισμό εξουσιοδοτημένων οργάνων για την υπογραφή των επιταγών και των εντολών μεταφοράς των Τραπεζικών Λογαριασμών μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ, για την Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 27252/11-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
(Εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης).
• Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στον Ευρωπαϊκό Ομιλο Εδαφικής Συνεργασίας Μεσογειακό Αρχιπέλαγος - ARCHIMED, στο πλαίσιο της πολιτικής της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών της, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση (Εισηγητής ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Γιώργος Αλεξάκης).
• Εγκριση 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε.: Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου έτους 2011, σύμφωνα με τις αριθμ. 18 και 20/2011 σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
(Εισηγητές ο περιφερειάρχης Κρήτης και οι αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε.).
• Εγκριση για την υποβολή πρότασης του έργου: «Βελτίωση συνθηκών ασφάλειας επαρχιακής οδού Καλουδιανά - Κεφάλι - Χρυσοσκαλίτισσα, 1ο υποέργο: Αντιστήριξη των πρανών στο τμήμα Τοπόλια - Κατσοματάδω», προϋπολογισμού 4.150.000,00 ευρώ, προς ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013 στον Αξονα Προτεραιότητας 1: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κρήτης» και συγκεκριμένα στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23: «Περιφερειακές - Τοπικές Οδοί», κωδικός πρόσκλησης: 48, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 28227/22-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Χανίων.
(Εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης).
• Εγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης» προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 96406/40152/7-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ηρακλείου.


Kallikrates Chania:ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-Θέματα των Χανίων
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου