ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-Αποστολή όρνιων στην Κύπρο

Όπως δημοσιεύτηκε την 22-06-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Ορνια από την Κρήτη θα σταλούν στην Κύπρο στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013 με ακρωνύμιο 'ΓΥΠΑΣ'!
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), από τον Σεπτέμβριο του 2011, έχει διάρκεια 24 μηνών και αντικείμενο την «Ενδυνάμωση του Κυπριακού Πληθυσμού του Γύπα (Gyps fulvus) με άτομα από την Κρήτη» (ακρωνύμιο «ΓΥΠΑΣ»). Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου - Ταμείο Θήρας, ενώ εταίροι είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Κύπρου ? Τμήμα Δασών, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και ο Δήμος Γόρτυνας. Στόχος του προγράμματος είναι η υποβοήθηση της δημιουργίας πληθυσμού όρνιων στην Κύπρο (λόγω κατάρρευσης του εκεί πληθυσμού) με γεννήτορες από την Κρήτη και η ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας/υποδομών για την αναπαραγωγή του είδους σε συνθήκες αιχμαλωσίας.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την περίοδο 2012 - 2017 το ΜΦΙΚ προτίθεται να αποστείλει στην Κύπρο 20 - 30 Όρνια (Gyps fulvus) στα πλαίσια του παραπάνω έργου. Πρόκειται για νεαρά άτομα που παρελήφθησαν εξαντλημένα ή δηλητηριασμένα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και έχουν ιαθεί σε συνεργαζόμενα Κέντρα Περίθαλψης. Τα άτομα αυτά θα αποσταλούν αεροπορικώς από το Ηράκλειο, θα παραληφθούν στην Κύπρο από εκπρόσωπο του Ταμείου Θήρας Κύπρου και θα φιλοξενηθούν σε ειδικά διαμορφωμένες υποδομές.
Η πρώτη αποστολή έξι όρνιων στην Κύπρο θα γίνει από το Ηράκλειο τη Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012, στις 21.30, με πτήση της Cyprus Airways και με συνοδεία της διευθύντριας του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, κας Κλαίρης Παπάζογλου. Προηγουμένως -και συγκεκριμένα το πρωί της ίδιας ημέρας (25/06/2012, ώρες 11.30-13.30)- θα γίνει μαρκάρισμα των Όρνιων στον ειδικά διαμορφωμένο κλωβό του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου, στην περιοχή Ανω Ασίτες, Δήμου Ηρακλείου.


Kallikrates Chania:ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-Αποστολή όρνιων στην Κύπρο
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου