ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ-Δράσεις για την τοπική ανάπτυξη

Όπως δημοσιεύτηκε την 23-11-2011 στο www.haniotika-nea.gr

Η πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου Χανίων, που αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό, εγκρίθηκε χθες -κατά πλειοψηφία- από το Δημοτικό Συμβούλιο, στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως επισημάνθηκε από τη Δημοτική Αρχή, κατά την παρουσίαση των βασικών του αξόνων, «συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και εσωτερικής (οργανωτικής - λειτουργικής) ανάπτυξης για την περίοδο 2011 - 2014, σε εναρμόνιση με τους στόχους της Δημοτικής Αρχής και τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».
Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τριετίας (στην παρούσα φάση), για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι μόνον τις υποδομές, τα έργα και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή του Δήμου Χανίων, αλλά και τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των δημοτών και των επισκεπτών και για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς αυτούς».
Ο αντιδήμαρχος Χανίων, Κώστας Πρωτοπαπαδάκης και ο γενικός γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γαβριήλ Κουρής, αναφέρθηκαν περιληπτικά στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και στους στόχους που τίθενται σε αυτό, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στην παραγωγή ενός προγραμματικού κειμένου, αλλά κυρίως στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται.
Στο σχετικό κείμενο επισημαίνεται ότι «επειδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει πολυτομεακό χαρακτήρα, με μεγάλο εύρος θεματικού αντικειμένου, αντίστοιχο του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τις Δημοτικές Αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός Ο.Τ.Α. και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η εκπόνησή του απαιτεί τη συμμετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Ο.Τ.Α., όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους μεμονωμένους δημότες, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο το όραμα της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής μπορεί να γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού».

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Χανιά Ανοιχτή Πολιτεία», Γρηγόρης Αρχοντάκης, συνεχάρη την ομάδα εργασίας, χαρακτήρισε το περιεχόμενο του κειμένου «εξαιρετικό» και τόνισε ότι τα στοιχεία που περιέχει «έχουν, σε γενικές γραμμές, μία πολύ μεγάλη πληρότητα, αν και υπάρχουν περιπτώσεις βελτίωσης». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το δύσκολο μέρος θα είναι η εφαρμογή του δεδομένου, συν τοις άλλοις, ότι «θα υπάρχει το στοιχείο του παραγοντισμού και του ανταγωνισμού μεταξύ περιοχών».
Ο κ. Αρχοντάκης επεσήμανε, ακόμη, ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να αντιμετωπίσει οργανωτικές δυσλειτουργίες -οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν έντεκα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της- προκειμένου «να υλοποιήσει κάποια από αυτά που έχει εξαγγείλει, διότι μέχρι σήμερα διαχειρίζεται πράγματα».
Καταλήγοντας, στη δευτερολογία του, σημείωσε ότι η παράταξή του εγκρίνει την πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως κατατέθηκε χθες, χωρίς, ωστόσο, να δεσμεύεται για το τι θα πράξει όταν παρουσιαστεί στην τελική του μορφή, μετά δηλαδή τη δημόσια διαβούλευση, καθότι, πέραν της πληρότητας των στοιχείων και των δεδομένων που καταγράφονται σε αυτό, κυρίαρχη σημασία έχουν οι πολιτικές που καθορίζονται.
«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκφράζει πολιτική», τόνισε στην πρωτολογία του ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Χανιά - 21ος αιώνας», Κυριάκος Βιρβιδάκης, επισημαίνοντας ότι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο «εμείς επιφυλασσόμεθα να τοποθετηθούμε όταν κατατεθεί το τελικό κείμενο».
Ο κ. Βιρβιδάκης ανέφερε ότι «δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι η ομάδα εργασίας δούλεψε και παρήγαγε ένα θετικό έργο». Υπογράμμισε, δε, ότι σήμερα, πλέον, επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα η αναγκαιότητα του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Χανίων, εισηγητής για την ίδρυση του οποίου ήταν, το 2003, ως αντιδήμαρχος, ο κ. Γρηγόρης Αρχοντάκης (υπενθυμίζεται ότι δήμαρχος την περίοδο 2003 - 2010 ήταν ο κ. Βιρβιδάκης, ενώ ο κ. Αρχοντάκης διετέλεσε αντιδήμαρχος την περίοδο 2003 - 2006).
Τέλος, ο κ. Βιρβιδάκης τόνισε ότι ο Δήμος Χανίων είναι ο μοναδικός σε επίπεδο Νομού που έχει διαχειριστική επάρκεια, γεγονός στο οποίο οφείλεται, όπως είπε, ότι οι υπόλοιποι Δήμοι είναι σε θέση να εντάσσουν έργα και δράσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα. «Καλό θα είναι, λοιπόν, να αναγνωρίζεται δημόσια η δουλειά που έχει γίνει στον Δήμο Χανίων», ανέφερε ο κ. Βιρβιδάκης.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δήμος Ενεργών Πολιτών», Τάσος Βάμβουκας, τόνισε και αυτός, στην πρωτολογία του, ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκφράζει πολιτική και εξέφρασε τον φόβο μην τυχόν όσα αναφέρονται στο κείμενο μείνουν τελικά μόνο «στα λόγια».
Παράλληλα, ο κ. Βάμβουκας συμφώνησε με την παρατήρηση του κ. Βιρβιδάκη περί της σοβαρής δουλειάς που είχε γίνει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, επισημαίνοντας ότι στον Δήμο Χανίων υπάρχει συνέχεια και είναι προφανές ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή «πάτησε στην υποδομή που υπήρχε για να προχωρήσει σε αυτό το αξιόλογο κείμενο».
Τέλος, ο κ. Βάμβουκας κατέθεσε παρατηρήσεις επί του κειμένου, ζητώντας συγκεκριμένες προσθήκες.
Τέλος, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Χανίων», Νίκος Παπαντωνάκης, έκανε λόγο για «γενικές προθέσεις που θα μείνουν στα λόγια» και για «προχειρότητες» δεδομένης της έλλειψης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στον νέο «Καλλικρατικό Δήμο Χανίων.
Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του αναφορικά με την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, μέσω του διαδικτύου, για το πολυσέλιδο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ενημέρωση, άρα και συναίνεση του χανιώτικου λαού», είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ο κ. Παπαντωνάκης άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή επειδή, όπως είπε, σε αρκετά θέματα παρουσιάζει αδυναμία έγκαιρης προετοιμασίας, με αποτέλεσμα να συγκαλεί συχνά έκτακτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.


Kallikrates Chania:ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ-Δράσεις για την τοπική ανάπτυξη
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου