Ξεκινά το πρόγραμμα Jessica στην Κρήτη

Όπως δημοσιεύτηκε την 24-11 -2011 στο flashnews.gr
«Ξεκινάμε από την Κρήτη, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jessica, που για μια ακόμη φορά δείχνει ότι διαθέτει τις δυνάμεις εκείνες που τόσο πολύ χρειαζόμαστε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, για να τραβήξουν μπροστά και να δώσουν νέα ώθηση, νέα πνοή στην αναπτυξιακή διαδικασία» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για την ενεργοποίηση του Jessica στην Περιφέρεια Κρήτης, που έγινε σήμερα, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου.

Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της ΕΤΕπ και της Παγγκρήτιας Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, παραβρέθηκαν και έκαναν σύντομες δηλώσεις, εκτός από τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Π. Σακελλάρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σ. Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας, κ. Ι. Λεμπιδάκης, και ο Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κ. Κ. Παπαδόπουλος.

«Το πρόγραμμα Jessica είναι ένας νέος καινοτόμος τρόπος αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων που για πρώτη φορά εφαρμόζουμε στη χώρα μας και στηρίζεται στην «αειφορία» της επενδυτικής δραστηριότητας» τόνισε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και συμπλήρωσε: «Στόχος του είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις μας και ταυτόχρονα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Εργοστάσια ανακύκλωσης, αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης και εγκαταλειμμένης δημόσιας περιουσίας, «καθαρές» αστικές μεταφορές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε δημόσια κτίρια, τεχνολογικά πάρκα και πολλές άλλες ακόμη δράσεις, είναι μερικοί μόνο από τους τομείς που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος. Όλοι τους, τομείς που μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, να αναδείξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, μα το κυριότερο, να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών».Επισημαίνεται ότι η Κρήτη θα είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα, η οποία θα ενεργοποιήσει τους Ευρωπαϊκούς πόρους του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica, αξιοποιώντας 15 εκατ. Ευρώ, από το σύνολο των 258 εκ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί από το ΕΣΠΑ για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος. Τα χρήματα αυτά μπορούν να επενδυθούν σε έργα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έργα να είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα, δηλαδή να παράγουν έσοδα, έτσι ώστε να καλύπτουν τη λειτουργία τους μακροπρόθεσμα και να φέρουν πόρους στην Περιφέρεια, ώστε να υλοποιεί μελλοντικά αντίστοιχα έργα. Τα έργα αυτά προωθούν τη συνεργασία των ιδιωτών με το δημόσιο, αφού επενδυτές καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις σε συνεργασία με τους Δήμους ή άλλους τοπικούς δημόσιους φορείς.

Τέλος, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης επισήμανε: «Θέλω να συγχαρώ την Παγκρήτια Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για την ταχύτητα και την προσήλωσή τους στο να κόψουν πρώτες το νήμα ώστε η Κρήτη να είναι η πρώτη περιφέρεια που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό. Και βεβαίως τον Περιφερειάρχη, τον Σ. Αρναουτάκη, που είμαι σίγουρος ότι στήριξε και θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις αυτό το νέο εγχείρημα».ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ JESSICA

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός JESSICA εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο στην τρέχουσα όσο κυρίως στην επόμενη προγραμματική περίοδο, τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προωθεί τη δημιουργία του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού μηχανισμού, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαίων, η αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις.

Δεδομένου ότι τα έργα δεν θα χρηματοδοτηθούν με επιχορηγήσεις, η συνεισφορά των πόρων από ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης θα είναι ανακυκλώσιμη ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την “αειφορία” της επενδυτικής δραστηριότητας.

Οι συνεισφορές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών προϊόντων τα οποία θα παρέχονται από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης στους τελικούς δικαιούχους.

Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης. Οι δράσεις θα χρηματοδοτούνται μετά τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης ολοκληρωμένου χαρακτήρα.

Οι “κοινοί” πόροι του μηχανισμού θα προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Δεν αποκλείεται και η χρήση αμιγώς ιδιωτικών κεφαλαίων (π.χ από το χρηματοπιστωτικό σύστημα), εάν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξης αστικής ανάπτυξης, οι οποίες μπορεί να χρηματοδοτηθούν από πόρους του JESSICA είναι η Ενεργειακή αποδοτικότητα και ΑΠΕ σε δημόσια κτήρια, οι «Καθαρές» αστικές μεταφορές, οι Δημόσιες μεταφορές, οι Ποδηλατόδρομοι, οι Πολυτροπικές μεταφορές, η Αποκατάσταση “ιστορικών” κτιρίων, οι Xώροι στάθμευσης και πρασίνου, και η διαμόρφωση υποδομών δρόμων, τα Ευφυή συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας., οι Δράσεις οικολογικής καινοτομίας, καθώς και Δράσεις ανάπτυξης τοπικής καινοτομίας.
Kallikrates Chania: Ξεκινά το πρόγραμμα Jessica στην Κρήτη
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου