ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ-Εγγραφές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Όπως δημοσιεύτηκε την 10-07-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Ολοκληρώνονται σήμερα οι εγγραφές στο 'Κοινωνικό Φροντιστήριο' για μαθητές Α?, Β? και Γ? τάξης Λυκείου, που θα λειτουργήσει ο Δήμος Χανίων με τη συνεργασία της Ένωσης Ιδιοκτητών Καθηγητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων, με σκοπό τη μαθησιακή υποστήριξη των αδύναμων μαθητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καταθέτουν έως και σήμερα, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων (οι αιτήσεις υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.chania.gr  και στο email: t-pronoia@chania.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2821341691, 2821341694, 2821341692
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, φωτοτυπία Αστ. Ταυτότητας κηδεμόνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, με θεώρηση της Εφορίας και αντίγραφο Ε9, φωτοτυπία κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για κάθε μέλος της οικογένειας που δεν εργάζεται, γνωμάτευση από δημόσιο φορέα - Νοσοκομείο ή απόκομμα καταβολής επιδομάτων, έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνική λειτουργό της Υπηρεσίας. 
Kallikrates Chania:ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ-Εγγραφές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου