ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-Εργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

Όπως δημοσιεύτηκε την 25-07-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Ενισχύεται η οδική ασφάλεια στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης με νέες παρεμβάσεις ύψους 16 εκατ. ευρώ.
Στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε στις 12 Ιουνίου 2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης - υποέργο 3ο βελτίωση πρόσφυσης (αντιολισθηρός τάπητας) αποκατάσταση - αντικατάσταση οδοστρωμάτων, τεχνικά έργα», προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός του όλου έργου για την οδική ασφάλεια του νησιού ανέρχεται στα  30 εκατ. ευρώ και εντός των προσεχών ημερών δημοπρατούνται και τα υπόλοιπα τρία υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, τη Δευτέρα 30 Ιουλίου επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός που ήταν άγονος και αφορούσε τη συντήρηση και σήμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με το 3ο υποέργο «Βελτίωση πρόσφυσης (αντιολισθηρός τάπητας) αποκατάσταση - αντικατάσταση οδοστρωμάτων, τεχνικά έργα» προβλέπεται η κατασκευή 950 χιλ. τ.μ. νέων ασφαλτικών ταπήτων στους επαρχιακούς δρόμους της Κρήτης, κάτι που υπολογίζεται ότι θα κατασκευαστούν νέοι τάπητες συνολικού μήκους 130 χιλ. τ.μ. στους υφιστάμενους επαρχιακούς δρόμους της Κρήτης.
Το έργο θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Κρήτης.
Τα άλλα δύο υποέργα είναι σε διαδικασία δημοπράτησης.


Kallikrates Chania:ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-Εργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου