ΣΤΟ ΑΔΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-Συνεδρίαση Σ.Ε.ΔΗ.Κ.

Όπως δημοσιεύτηκε την 23-11-2011 στο www.haniotika-nea.gr

Κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Σ.Ε.ΔΗ.Κ. με τη νέα μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και του Σ.Ε.ΔΗ.Κ. με την αρχική μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο και ώρα 12 μ., στο Δημαρχείο του τέως Δήμου Αρκαδίου στο Αδελε Ρεθύμνου.
Το πρόγραμμα της κοινής αυτής συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων του Σ.Ε.ΔΗ.Κ. θα περιλαμβάνει:
1. Συζήτηση για την αδυναμία του Σ.Ε.ΔΗ.Κ. να ανταποκριθεί στην υλοποίηση της αποστολής και των στόχων του με τη μορφή του Ν.Π.Δ.Δ. και εξέταση πρότασης για συνέχιση της λειτουργίας του με τη μορφή του Ν.Π.Ι.Δ.
2. Παρουσίαση πρότασης της Επιτροπής που έχει συσταθεί για «Αναμόρφωση του τρόπου οργάνωσης της δακοκτονίας στις περιοχές των Δήμων της Κρήτης» με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της. Βασικά σημεία της πρότασης αφορούν.
3. Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων για την ανάδειξη και διάδοση της κρητικής διατροφής στα Μέσα Ομαδικής Εστίασης των Δήμων και η εξέταση του θέματος της μη προώθησης της αναγνώρισής της από την UNESCO.
4. Αποδοχή  της εγκεκριμένης πρότασης του Σ.Ε.ΔΗ.Κ. (Ν.Π.Ι.Δ.) «Αναβάθμιση Ποιότητας και προώθηση Εμπορίας», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου 2007 - 2013» και υλοποίησή της με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό.
5. Επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς «Μύλος του Πρινάρη» και το «Υποψήφιο Μνημειακό Ελαιόδεντρο» στο Χρωμοναστήρι, όπου και θα γίνει ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Σ.Ε.ΔΗ.Κ. για ίδρυση ελαιο-Μουσείων από τους Δήμους και αναγνώριση μνημειακών ελαιοδέντρων καθώς και εξέταση των δυνατοτήτων ένταξης της κατασκευής των ελαιο-Μουσείων και της ανάπλασης του περιβάλλοντος  χώρου  στα  Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου του Ε.Σ.Π.Α.


Kallikrates Chania:ΣΤΟ ΑΔΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-Συνεδρίαση Σ.Ε.ΔΗ.Κ.
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου