ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ-Συνέλευση ΔΕΔΙΣΑ

Όπως δημοσιεύτηκε την 08-06-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Γενική Συνέλευση της ΔΕΔΙΣΑ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου στις 9 το πρωί, στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Χανίων με θέματα ημερησίας διάταξης:
•Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της δεύτερης εταιρικής χρήσης, από 1-1-2011 έως την 31-12-2011, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών.
•Επικύρωση πεπραγμένων Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών της Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία 'Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων' από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης για την δεύτερη εταιρική χρήση από 1-1-2011 έως την 31-12-2011.
•Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1-1-2012 έως 31-12-2012, καθώς και έγκριση της αμοιβής των.
•Ενημέρωση μετόχων, διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για την λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 12 Ιουλίου και σε περίπτωση πάλι μη μη επίτευξης απαρτίας οι μέτοχοι καλούνται σε β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 26 Ιουλίου.


Kallikrates Chania:ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ-Συνέλευση ΔΕΔΙΣΑ
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου