ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ-Καταθέσεις 3,5 εκ. ευρώ σε Τράπεζες

Όπως δημοσιεύτηκε την 01-06-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Την τοποθέτηση διαθέσιμου ποσού του Δήμου Χανίων, συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, σε προθεσμιακούς λογαριασμούς 13 Τραπεζών, που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών του ορίων, αποφάσισε, κατά την προχθεσινή του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο εισηγητής του θέματος, αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Πρωτοπαπαδάκης επεσήμανε ότι «στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και προκειμένου να τονωθεί η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας καταθετών απέναντι στο τραπεζικό σύστημα, ο Δήμος Χανίων ανέλαβε πρωτοβουλία τοποθέτησης των διαθέσιμων ιδίων πόρων του σε ισόποσες καταθέσεις 250.000 ευρώ σε προθεσμιακούς λογαριασμούς μηνιαίας διάρκειας με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης σε 12 τράπεζες καθώς και ποσού 500.000 ευρώ με τους ίδιους όρους στην Τράπεζα Χανίων. Για άλλες 4 τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η Παγκρήτια Συνεταιριστική, «υπάρχει ήδη συνεργασία με τον Δήμο ή Νομικά Πρόσωπα αυτού και ως εκ τούτου δεν απαιτείται περαιτέρω ενίσχυσή της», πρόσθεσε ο κ. Πρωτοπαπαδάκης.
Παράλληλα, σημείωσε, στην εισήγησή του, ότι «κάθε Τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να δώσει το επιτόκιο που παρέχει στους πελάτες της σε αντίστοιχη προθεσμιακή κατάθεση. Το άνοιγμα ή η χρήση των λογαριασμών μετά το τέλος του χρόνου της προθεσμιακής κατάθεσης θα ξεκινάει από την Τράπεζα που παρείχε το μικρότερο επιτόκιο. Επίσης, μετά την πάροδο του μήνα θα δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να επαναδιαπραγματεύεται το επιτόκιο με βάση τα νέα δεδομένα και στοιχεία της συνολικής εικόνας επιτοκίων που παρέχουν οι συνεργαζόμενες Τράπεζες εκείνη τη χρονική περίοδο».

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΑΜΒΟΥΚΑ
Για το ίδιο θέμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι Τάσος Βάμβουκας, Χαράλαμπος Κουρούσης και Νεκτάριος Αλεξανδράκης της παράταξης 'Δήμος Ενεργών Πολιτών' κατέθεσαν πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο, που κοινοποίησαν στα Μέσα Ενημέρωσης και στην οποία αναφέρουν τα εξής:
«Η τοποθέτηση χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κριτήριο ισόποσων καταθέσεων σε όλες τις τράπεζες πλην των ήδη συνεργαζομένων με το Δήμο Χανίων, πιστεύουμε ότι δεν βοηθάει ιδιαίτερα καμία τράπεζα λόγω του μικρού σχετικά ποσού κατάθεσης, ενώ θα μπορούσε να βοηθήσει τράπεζες που τα έχουν περισσότερο ανάγκη και έχουν αμεσότερη σχέση με την τοπική οικονομία και αυτές είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες της Κρήτης.
Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν ένα επιπλέον λόγο στήριξης αυτή την περίοδο, διότι έχουν εξαιρεθεί από την ανακεφαλαιοποίηση που έχει ξεκινήσει αυτές τις μέρες για τις μεγάλες εμπορικές τράπεζες. Με δεδομένο δε ότι ήδη υπάρχει συνεργασία του Δήμου με την Παγκρήτια  Συνεταιριστική Τράπεζα, έχουμε τη γνώμη ότι θα έπρεπε η στήριξη να αφορά κυρίως την τοπική Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
Η άλλη λογική που θα ήταν επωφελής για τον Δήμο, θα ήταν η διενέργεια ενός διαγωνισμού και τα χρήματα του Δήμου να κατατεθούν σε όποια τράπεζα δώσει το μεγαλύτερο επιτόκιο, κάτι που θα αξιοποιήσει αποδοτικότερα τα χρήματα των δημοτών.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε τις λύσεις που προτείνουμε καλύτερες από την πρόταση του κ. Αντιδημάρχου, διότι είναι επωφελέστερες για την τοπική οικονομία και αποδοτικότερες για τα οικονομικά του Δήμου».


Kallikrates Chania:ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ-Καταθέσεις 3,5 εκ. ευρώ σε Τράπεζες
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου