ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ-Προσλήψεις για τη δακοκτονία

Όπως δημοσιεύτηκε την 23-06-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Προσλήψεις για τη δακοκτονία ανακοίνωσε χθες η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30.11.2012 (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) συνολικού αριθμού σαράντα πέντε (45) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας  Χανίων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:
• 6 εργάτες αποθήκης και 6 εργάτες πειράματος για τον Δήμο Χανίων.
• 33 παγιδοθέτες για όλους τους Δήμους του Ν. Χανίων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, εκτός από τους εργάτες αποθήκευσης που πρέπει να είναι από 18 έως και 50 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγιά, Τ.Κ. 73103, Χανιά, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (τηλ. επικοινωνίας: 2821346570, 2821346601, 2821346543).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση: Αγιά, Τ.Κ. 73103, Χανιά) και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Χανίων.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στον χώρο ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ταχ. Δ/νση: Αγιά, Τ.Κ. 73103, Χανιά), στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, όπου έχει έδρα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στους υπόλοιπους Δήμους και Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, της Περιφερειακής Ενότητας  Χανίων, στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr).


Kallikrates Chania:ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ-Προσλήψεις για τη δακοκτονία
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου