Παρέμβαση της ΕΜΑΑΚ για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Αποκόρωνα.

Όπως δημοσιεύτηκε την 17-7 -2012 στο neatv.gr

jemaaknera


Την αντίθεση της στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού εκφράζει η ΕΜΑΑΚ με υπόμνημα που απέστειλε προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Αθανάσιο Καρούντζο.
Η δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης του Δήμου Αποκόρωνα ζητά η διαχείριση των νερών της περιοχής να δοθεί στον δήμο.
Στο υπόμνημα της ΕΜΑΑΚ, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Χαράλαμπος Κουκιανάκης εκφράζει παράλληλα τους φόβους του ότι η ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης που προωθεί η Περιφέρεια θα οδηγήσει μελλοντικά σε ιδιωτικοποίηση των νερών του νησιού.
Ολόκληρο το υπόμνημα της ΕΜΑΑΚ έχει ως εξής:
«Κύριε Γενικέ,
Η εξεύρεση πόρων σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς, για την χώρα μας, την Αυτοδιοίκηση και κατ επέκταση για τους πολίτες, θα πρέπει να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για εμάς τους αιρετούς, προκειμένου να μην προσφεύγουμε στην επώδυνη για τους πολίτες λύση, σε αύξηση των δημοτικών τελών, κ.ά.
Εκτιμούμε ότι αντί να αναζητούνται «σενάρια» με αμφιβόλου αποτελεσματικότητας λύσεις εξαιρετικά χρήσιμο θα ήταν να ακουστούν οι απόψεις της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επειδή και λόγο και άποψη έχουν, αφού στα γεωλογικά όρια τους θα εφαρμοστούν οι όποιες αποφάσεις παρθούν.
Οι Καλλικρατικοί Δήμοι έχουν αφεθεί, από το κράτος, στην τύχη τους με τα αξεπέραστα οικονομικά βάρη που έχουν επωμιστεί.
Είναι ζήτημα χρόνου ποιοι από τους Δήμους θα επιβιώσουν οικονομικά και ποιοι θα «χρεοκοπήσουν».
Δήμοι που έχουν εντός των ορίων τους «πλουτοπαραγωγικές πηγές» είτε αυτές λέγονται «ωραίες παραλίες», «φυσικά τοπία απείρου κάλλους», «αρχαιότητες και μνημεία», «ήλιο και θάλασσα», «υδάτινο πλούτο», κ.λ.π., έχουν πιθανότητες οικονομικής επιβίωσης και ανάπτυξης εάν όμως οι ίδιοι οι Δήμοι θα έχουν την δυνατότητα να διαχειρίζονται τα του οίκου τους.
Θα σταθούμε στην Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων μιας και ο Αποκόρωνας έχει το προνόμιο να δέχεται τις απορροές των Λευκών Ορέων και έτσι πολύ μεγάλες ποσότητες νερών κυλούν, σε υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα, καταλήγοντας στην θάλασσα.
Η Περιφέρεια Κρήτης ήδη επεξεργάζεται διαχειριστικό σχέδιο για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της Κρήτης και με πιθανή την συγχώνευση ΟΑΔΥΚ & ΟΑΝΑΚ και την φημολογούμενη απορρόφηση τους από την συσταθείσα εταιρεία «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», ο Δήμος Αποκορώνου  θα πρέπει να επεξεργαστεί την δική του πρόταση για να την κάνει γνωστή στην Περιφέρεια και για το λόγο αυτό καταθέτουμε την πρόταση μας.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
Απολύτως λογικό αλλά και φυσικό θα ήταν οι Δήμοι, που στα όρια τους υπάρχουν λεκάνες απορροών,  να έχουν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, πάντοτε σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που βάσει της θεσπισμένης νομοθεσίας έχουν την αρμοδιότητα των ελέγχων, την χορηγία των αδειοδοτήσεων χρήσης νερών, τις γνωματεύσεις, τις εγκρίσεις οικονομοτεχνικών μελετών, κ.λ.π.

Ο Δήμος που δεν θα έχει τη δυνατότητα των παρακάτω αναφερόμενων αρμοδιοτήτων και πλεονεκτημάτων, στη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, θα είναι Δήμος καταδικασμένος στην υπανάπτυξη και οικονομική κατάρρευση και παρακαλούμε αυτή η παράμετρος ας ληφθεί σοβαρά υπόψιν από όσους έχουν την ευθύνη της λήψης αποφάσεων περί της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Αντί οποιαδήποτε άλλου φορέα διαχείρισης ο Δήμος θα πρέπει να έχει:
-1.Οικονομικούς πόρους για την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή μεγάλων ή μικρών έργων (φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, μικρών ταμιευτήρων) και συναφών συμπληρωματικών έργων.
-2. Να έχει την οικονομική δυνατότητα να συνεργάζεται  με επιστημονικούς φορείς που θα ασχολούνται με υδρογεωλογικές έρευνες, μελέτες, πειραματικά στάδια λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων αποχετευτικών δικτύων, βιολογικών σταθμών και αποβλήτων -3. Να αξιοποιεί επεξεργασμένα απόβλητα – νερών για την χρήση τους σε αρδευτικούς σκοπούς.
-4. Να κατασκευάζει αντιπλημμυρικά έργα, και άλλες πολλές χρήσιμες δραστηριότητες.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές και αυτονόητο ότι οι οικονομικοί πόροι που θα προκύψουν από την διαχείριση των νερών από τους Δήμους παρέχει ευελιξία δημιουργικών αναπτυξιακών κινήσεων για τις Διοικήσεις των Δήμων.
Οι Δήμοι αποκτούν έτσι χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και θα είναι μέγιστη η συνεισφορά στην ντόπια οικονομία αφού έτσι θα υπάρξει αύξηση της απασχόλησης και ανάπτυξη της οικονομίας.
Η γνώση, η αποκτηθείσα εμπειρία και οι ικανότητες του επιστημονικού και εργατικού δυναμικού του ΟΑΔΥΚ μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια των Δήμων για την διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Μια ενδεχόμενη απορρόφηση του προσωπικού του ΟΑΔΥΚ (εάν και εφ΄ όσον και οι ίδιοι το επιθυμούν), με την ισόρροπη και αναλογική κατανομή του στους Δήμους, θα ήταν η καλλίτερη λύση αντί να αναζητούνται νέα σχήματα οργανισμών και διοικήσεων που θα ήταν αναποτελεσματικά στην δράση τους.
Οι Δήμοι έχουν το σημαντικό πλεονέκτημα ότι θα έδιδαν όλες τις δυνάμεις τους για την επιβίωση του «οίκου» τους, άρα θα ενδιαφερθούν πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα σχήματα διαχείρισης που θα παρέμεναν στις παλαιές αναποτελεσματικές καταστάσεις και θα «κολλούσαν» σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Συνεπώς ο «Κοιμώμενος γίγαντας» οικονομικής ανάπτυξης του Αποκόρωνα δεν είναι άλλος από τον υδάτινο πλούτο του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση μας απεφάνθη όπως ο Δήμος μας να έχει την πλήρη κυριότητα και την ευθύνη διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού του.
Επειδή όμως μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή ΑΔΡΑΝΕΙ, είμεθα υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε και να σας μεταφέρουμε την βούληση του Αποκορωνιώτικου λαού ότι τα νερά του Αποκόρωνα δεν εκχωρούνται ούτε πουλιούνται.
Οι νέοι μεγάλοι Δήμοι θα μπορούσαν να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν πολύ καλύτερα το υδάτινο δυναμικό της περιοχής τους και η Περιφέρεια Κρήτης να έχει έναν συντονιστικό ρόλο για την ορθολογική διαχείριση του συνόλου των αποθεμάτων.
Μέσα στη Λεκάνη απορροής των νερών του ποταμού ΚΟΙΛΙΑΡΗ βρίσκεται ο κάμπος του Στύλου που περιλαμβάνει μια έκταση περίπου 30.5 km2.
Σε μεγάλο μέρος αυτής της έκτασης θα μπορούν να κατασκευαστούν αρκετές δεκάδες  ταμιευτήρες νερού όπως αυτοί της Κύπρου.
Είναι γνωστό το παράδειγμα διάθεσης - πώλησης νερού 8.000.000 (οκτώ εκατομμυρίων) κυβικών μέτρων νερού ετησίως από την ΕΥΔΑΠ προς την Κύπρο, με την τιμή πώλησης 8 έως 10 Ευρώ/k.m. από το μονοπώλιο των ιδιοκτητών υδροφόρων πλοίων, όταν οι μέσες συνολικές ετήσιες ανάγκες σε νερό για όλη την ελεύθερη Κύπρο ανέρχονται σε 267 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό!!
Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν λύσεις στο υπ΄ αριθμό 1 πρόβλημα της λειψυδρίας θερινής περιόδου για τον Νομό μας αλλά και για άλλες περιοχές της χώρας μας (κυρίως σε νησιά) αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις νερού στην Κύπρο..
Στη συνέχεια των παραπάνω πιστεύουμε ότι δίδεται η δυνατότητα στο Δήμο μας μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο αποταμίευσης υδάτων να διαχειριστεί και να εκμεταλλευτεί τους υδάτινους πόρους σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο.».


neatv.gr-Β.Καλογεράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου