ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-Ορισμός αντιδημάρχων

Όπως δημοσιεύτηκε την 17-08-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Ανέλαβαν καθήκοντα οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αποκορώνου, τους οποίους όρισε με χθεσινή απόφασή του ο δήμαρχος Γρηγόρης Μαρκάκης και παράλληλα τους μεταβίβασε συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η θητεία των αντιδημάρχων θα είναι για δύο χρόνια, δηλαδή από χθες έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
Ειδικότερα, ο κ. Μαρκάκης:
• Ορισε αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μανώλη Χαριτάκη και του μεταβίβασε:
- Την εποπτεία της Υπηρεσίας Yδρευσης Aρδευσης (συντήρησηw και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, των αντλιοστασίων & τη διαχείριση του νερού.
- Τη Δ/νση λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού Καλυβών.
- Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Παραμένει ως ληξίαρχος στη Δημοτική Ενότητα Αρμένων.
• Ορισε αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Κοκολάκη Νικόλαο και του μεταβίβασε, μεταξύ άλλων:
- Θέματα οργάνωσης και διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων (αιγιαλούς παραλίες, Γαλάζιες Σημαίες, τουριστικά θέματα και προβολή του Δήμου κ.λπ.)
- Εποπτεία και διαχείριση των κοιμητηρίων του Δήμου.
- Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
- Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως κ.ά.
• Ορισε αντιδήμαρχο Καθημερινότητας τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Ευάγγελο Ζυμβραγουδάκη και του μεταβίβασε:
- Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας (την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και των αποβλήτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο)
- Τη διαχείριση του Δημοτικού Φωτισμού.
- Την αρμοδιότητα του Γραφείου Κινήσεως και των οχημάτων του Δήμου.
- Την αρμοδιότητα του τμήματος Π.Σ.Ε.Α
- Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Ορισε αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Πέτρο Βαγιωνάκη και του μεταβίβασε:
- Θέματα περιβάλλοντος (επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος - Πρασίνου, την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας, την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων).
- Θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου (τον έλεγχο και την έκδοση πάσης φύσεως αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή, τη λειτουργία Δημοτικών και Λαϊκών Αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης και την επιβολή σχετικών προστίμων (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001))
- Την προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
- Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
- Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα του τέως Δήμου Αρμένων κ.ά.
• Ορισε αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Εμμαν. Νικολούδη και του μεταβίβασε:
- Την οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου (τη χορήγηση της χρήσης - διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις)
- Την αρμοδιότητα για νομικά θέματα του Δήμου.
- Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Πέτρου Βαγιωνάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Χαριτάκης. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Νικολάου Κοκολάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο αντιδήμαρχος Ευάγγελος Ζυμβραγουδάκης.
Οταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Νικολούδης, που αναπληρώνει τον δήμαρχο.


Kallikrates Chania:ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-Ορισμός αντιδημάρχων
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου