ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας

Όπως δημοσιεύτηκε την 06-08-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας θα γίνει την Τετάρτη 8 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.
Στα θέματα είναι:
• Εγκριση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το παραδοτέο 3.2.1 με τίτλο «Κατάρτιση εγχειριδίου οδηγών βουνού - καθοδηγητή μονοπατιών» του έργου «i4walker: Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιώτικες περιοχές», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έγκριση ανοίγματος των οικονομικών προσφορών τους, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.
• Εγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000 € για τη φιλοξενία Αμερικανών δημοσιογράφων στα Χανιά από 29-7-2012 έως 3-8-2012.
• Εγκριση κατασκευής με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου Κρήτης», προϋπολογισμού μελέτης 200.000 €.
• Εγκριση διακήρυξης δημοπρασίας του 2ου υποέργου: «Βελτίωση - κατασκευή κόμβων» του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης» προϋπολογισμού 1.180.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και συγκρότηση  επιτροπής διαγωνισμού.
• Εγκριση ή μη του αιτήματος για απαλλαγή μέλους της Επιτροπής Ενστάσεων του Επαναληπτικού Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων του Μεγάρου της Π.Ε. Χανίων ως και των χώρων που στεγάζονται οι λοιπές Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.


Kallikrates Chania:ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου