ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-Πρόταση μεταστέγασης για την Πολεοδομία

Όπως δημοσιεύτηκε την 11-08-2012 στο www.haniotika-nea.gr

» Σε νέο κτήριο στη Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου
Υπέρ της μεταστέγασης των Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Χανίων στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου τάσσεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Δυτικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΔΚ). Παράλληλα, με επιστολή του προς τον δήμαρχο Χανίων Μανώλη Σκουλάκη ζητά να αναθεωρηθεί ο αρχικός σχεδιασμός που προέβλεπε την εγκατάσταση της ΔΕΥΑΧ στο συγκεκριμένο κτήριο. Ειδικότερα, στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΚ Γιάννης Στρογγυλός και η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΔΚ επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι το Επιμελητήριο από τον Ιούνιο του 2011 έχει επισημάνει με έγγραφά του «την ανάγκη για συστέγαση των υπηρεσιών της Πολεοδομίας Δ. Χανίων με την εξεύρεση κατάλληλου χώρου, προκειμένου η υπηρεσία να λειτουργεί ενιαία καθώς και ορθολογική αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού και την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με βάση την προκήρυξη υπ. αρ. 1/621 Μ/2008».
Στην επιστολή σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως «η Δ/νση Πολεοδομίας είναι Υπηρεσία αιχμής για τον Δήμο, με ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων και μεγάλη καθημερινή επισκεψιμότητα τόσο από πολίτες όσο και από μηχανικούς. Είναι σαφές επίσης από όλους ότι μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, η κατακερματισμένη λειτουργία της σε δυο τμήματα και σε δυο απομακρυσμένα κτήρια ήταν προσωρινά λύση ανάγκης».
Παράλληλα τονίζεται ότι «η Υπηρεσία πρέπει το συντομότερο δυνατό να στεγασθεί ενιαία σε υπάρχον κτήριο του Δήμου για εξοικονόμηση πόρων που να πληροί όμως όλες τις προϋποθέσεις, τις ανάγκες, τους όρους και τις απαιτήσεις που χρειάζονται για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο της», ενώ επισημαίνει ότι «ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ανάγκη συνύπαρξης της Δ/νσης Πολεοδομίας με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς οι δυο Υπηρεσίες έχουν άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους αρμοδιότητες και εξυπηρετούν περίπου το ίδιο κοινό».
Συνεχίζοντας ο κ. Στρογγυλός υπογραμμίζει ότι το ΤΕΕ προτείνει «ως βέλτιστη λύση και καταλληλότερο χώρο για τη στέγαση και των δυο Υπηρεσιών μαζί, αυτόν του Δημαρχείου του πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου καθώς συγκεντρώνει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά (νέο και λειτουργικό κτήριο, προσπελασιμότητα για κοινό και μηχανικούς, ικανή επιφάνεια χώρων για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων καθώς και το τεραστίου μεγέθους αρχείο των δύο Υπηρεσιών κ.λπ.) που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο και ορθολογικό τρόπο διοίκησης».
Αιτιολογώντας δε το σκεπτικό της πρότασης το ΤΕΕ/ΤΔΚ υπογραμμίζει τα εξής:
α) η Δ/νση Πολεοδομίας εξυπηρετεί αφενός τον παλιό Δήμο Χανίων και αφετέρου μέσω της Διοικητικής Υποστήριξης εξυπηρετεί όλους τους πρώην Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων αλλά και όλους τους νέους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
β) η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εξυπηρετεί ολόκληρο τον νέο Δήμο Χανίων και μέσω της πρώην ΤΥΔΚ εξυπηρετεί όλους τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που δεν διαθέτουν Τεχνικές Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙ ΔΕΥΑΧ
Ειδικότερα για το σχέδιο που προβλέπει την εγκατάσταση της ΔΕΥΑΧ στο κτήριο του πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου ο κ. Στρογγυλός υπογραμμίζει απευθυνόμενος στον κ. Σκουλάκη πως «δεν σας δεσμεύει για να αναθεωρήσετε τις αρχικές σας εκτιμήσεις καθώς όπως αντιλαμβάνεστε μετά την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην πορεία του σχεδιασμού έχουν προκύψει νέα δεδομένα και προτεραιότητες».
«Θεωρούμε επίσης ότι στο συγκεκριμένο κτήριο θα πρέπει να μεταστεγασθούν μόνο οι προαναφερθείσες Υπηρεσίες και όχι η ΔΕΥΑΧ καθώς αυτή έχει ήδη εγκατασταθεί επιτυχώς στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου και δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργούνται διπλά έξοδα μετεγκατάστασης για τον Δήμο. Άλλωστε η ΔΕΥΑΧ έχει μικρότερο κύκλο συναλλαγών με το κοινό και πιο περιορισμένο πεδίο δράσης καθώς εξυπηρετεί μόνο τον Δήμο Χανίων όπως προέκυψε μετά τις συνενώσεις», επισημαίνει ο κ. Στρογγυλός και προσθέτει: «Οι όποιες συναλλαγές κοινού με τη ΔΕΥΑΧ περιορίζονται μόνο όσον αφορά τις νέες συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, μια και η πληρωμή λογαριασμών γίνεται τώρα από το αντίστοιχο γραφείο στο Δημαρχείο, από τις συνεργαζόμενες τράπεζες αλλά και από τα Super Market INKA. Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που καλύπτει η ΔΕΥΑΧ, σε πολύ μεγάλο ποσοστό βρίσκονται εντός του π. Δήμου Χανίων, του π. Δήμου Σούδας, του π. Δήμου Ακρωτηρίου και σε μικρότερο ποσοστό στους υπόλοιπους πρώην περιαστικούς Δήμους. Αρα, σαφώς μπορούν να παρέχονται οι εξυπηρετήσεις αυτές από το χώρο που βρίσκεται σήμερα εγκατεστημένη η ΔΕΥΑΧ, δηλαδή το Δημαρχείο του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου. Αδυνατούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν μία Υπηρεσία που λειτουργούσε σε χώρο επιφανείας 400 τ.μ., τώρα ζητάει την εγκατάστασή της σε κτήριο επιφανείας 1.500 τ.μ., με σχεδιασμό για επιπλέον προσωπικό της, κάτι που δεν προβλέπεται για τις άλλες δύο Υπηρεσίες. Η όποια ενσωμάτωση προσωπικού που έγινε από τους πρώην περιαστικούς Δήμους στη ΔΕΥΑΧ, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απαίτηση για εγκατάστασή της στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Ελ. Βενιζέλου».


Kallikrates Chania:ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-Πρόταση μεταστέγασης για την Πολεοδομία
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου