ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-Κατασκευή κτηρίου για τα δημοτικά συνεργεία

Όπως δημοσιεύτηκε την 25-08-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε Ακρωτήρι, Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου και Σούδας
Στην υπογραφή συμβάσεων για την εκτέλεση δύο σημαντικών έργων προχώρησε χθες η Δημοτική Αρχή Χανίων.
Πρόκειται για τα έργα «Κατασκευή κτηρίου συνεργείων του Δήμου Χανίων» και «Ασφαλτοστρώσεις - διαμορφώσεις οδών Δήμου Χανίων».
Αναλυτικότερα:
Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κτηρίου Συνεργείων του Δήμου Χανίων», στην περιοχή της Πελεκαπίνας, υπογράφτηκε από τον αντιδήμαρχο, αρμόδιο για τεχνικά θέματα, Μανώλη Κεμεσίδη και τον ανάδοχο του έργου, παρουσία του δημάρχου Χανίων, Μανώλη Σκουλάκη και του αντιδημάρχου Κώστα Πρωτοπαπαδάκη.
Οπως επεσήμανε ο δήμαρχος Χανίων, «το έργο θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στέγασης των συνεργείων του Δήμου Χανίων, οι οποίες προέκυψαν από τη συνένωση των παλαιών Καποδιστριακών Δήμων και τη δημιουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων προκειμένου έτσι να επιτευχθεί η ικανοποιητική τους λειτουργία».
Πρόσθεσε ακόμη ότι το εν λόγω έργο είναι προϋπολογισμού 1.750.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
«Το νέο κτήριο θα στεγάσει το Ξυλουργείο, το Σιδηρουργείο, το Μηχανουργείο καθώς και τις Αποθήκες Υλικών των Συνεργείων του Δήμου και θα συμβάλει τόσο στη βελτιστοποίηση της καθημερινής λειτουργίας των συνεργείων μας όσο και στην επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας».
«Το εν λόγω έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα τα συνεργεία του Δήμου μας στεγάζονται σε ανεπαρκείς χώρους, διάσπαρτους σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, καθιστώντας έτσι δυσχερή την αποδοτική και οικονομική τους λειτουργία», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Κεμεσίδης, συμπληρώνοντας ότι το νέο κτήριο συνεργείων του Δήμου Χανίων θα ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 6.068,50 μ2, που αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Χανίων.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Εξάλλου, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - διαμορφώσεις οδών Δήμου Χανίων», υπογράφηκε χθες στο Δημαρχείο Χανίων, από τον αντιδήμαρχο, αρμόδιο για τεχνικά θέματα, Μανώλη Κεμεσίδη και τον ανάδοχο του έργου, παρουσία του δημάρχου Χανίων, Μανώλη Σκουλάκη και του αντιδημάρχου Νίκου Ξυνίδη.
Οπως επεσήμανε ο δήμαρχος Χανίων, το έργο είναι προϋπολογισμού  602.700,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και προβλέπει εργασίες οδοποιίας στις Δημοτικές Ενότητες Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου και Σούδας.
«Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του δημοτικού και αγροτικού δικτύου, προκειμένου να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια στις εν λόγω περιοχές συμβάλλοντας αφενός στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών μας και αφετέρου στην  αναβάθμιση του αστικού τοπίου», τόνισε ο κ. Σκουλάκης, προσθέτοντας ότι το επόμενο δίμηνο αναμένεται να υπογραφεί και η β’ φάση του έργου των ασφαλτοστρώσεων, η οποία αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Κεραμειών, Θερίσου και Ν. Κυδωνίας.
Από την πλευρά του ο κ. Κεμεσίδης σημείωσε ότι εργασίες θα εκτελεστούν στις Δημοτικές - Τοπικές Ενότητες Αρωνίου Κουνουπιδιανών, Στερνών, Χωρδακίου της Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Νεροκούρου, Μουρνιών της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου και Σούδας, Τσικαλαριών, Μεγάλων Χωραφιών της Δ.Ε. Σούδας και αφορούν ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή δικτύων όμβριων και πεζοδρομίων, διανοίξεις δρόμων, αντικαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, επέκταση δικτύων αποχέτευσης λυμάτων, ενώ προβλέπεται και διαμόρφωση του πάρκου Τσικαλαριών.
Το εν λόγω έργο προβλέπει  αναλυτικά τις παρακάτω παρεμβάσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
• Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου: Ασφαλτόστρωση δρόμου στην τοποθεσία Σουμάνενας Αρωνίου, μήκους 200 μ. περίπου. Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου παραπλεύρως Ε.Ο. Χανίων - Αεροδρομίου στην  περιοχή Αρωνίου (απέναντι από καφέ Μελίτη), μήκους 50 μ. περίπου.
• Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών: Ασφαλτόστρωση οδού Φάτομα στα Κουνουπιδιανά, μήκους 80 μ. Ασφαλτόστρωση παρόδου Αγ. Πάντων  Κουνουπιδιανών, μήκους 50 μ. Ασφαλτόστρωση οδού Ξερόβιγλας περιοχής Σταυρού, μήκους 100 μ. Ασφαλτόστρωση οδού Καμέλιας στα Χωραφάκια μήκους 250 μ. περίπου.
• Τοπική Κοινότητα Στερνών: Ασφαλτόστρωση οδού Ρουσιάς, μήκους 200 μ. περίπου.
• Τοπική Κοινότητα Χωρδακίου: Ασφαλτόστρωση οδού Σαμόλη, μήκους 150 μ. περίπου. Ασφαλτόστρωση δρόμου στη θέση Καψαλάκια προς Σεϊτάν Λιμάνια, μήκους 200 μ. Ασφαλτόστρωση δρόμου στη θέση Αγ. Χαράλαμπος, μήκους 150 μ. Ασφαλτόστρωση πλατείας Λάκκος, μήκους 850 μ. Ασφαλτόστρωση δρόμου προς σχολείο, μήκους 450 μ. Ασφαλτόστρωση δρόμου στη θέση «Πετροσώχορο», μήκους 150 μ. περίπου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
• Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου: Κατασκευή δικτύου ομβρίων και πεζοδρομίου στην οδό Χρυσοπηγής από το τέλος της υπάρχουσας  ανάπλασης έως την οδό Πατριάρχου Βαρθολομαίου, μήκους 140 μέτρων. Διαμόρφωση παρόδου με εκσκαφή και οδοστρωσία κάθετη στην οδό Νεροκούρου έως την οδό Ελύτη.
Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Κ. Φούμη, μήκους 70 μ.
• Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών: Ασφαλτόστρωση δρόμου στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, μήκους 200 μ. περίπου. Διάνοιξη δρόμου στην περιοχή εργατικών κατοικιών, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής 'Κόκκινο Μετόχι', μήκους 70 μ. περίπου. Διαμόρφωση - ασφαλτόστρωση παρόδου Αριστοτέλους, μήκους 30 μ. περίπου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ
• Δημοτική Κοινότητα Σούδας: Σε τμήμα της οδού Αλέξη Μινωτή που βρίσκεται εντός της επέκτασης ΠΕ1 από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Κων/νου έως τη συμβολή της με την οδό Παλαιολόγων και σε τμήμα της οδού Παλαιολόγων θα γίνει αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης με αμίαντο από σωλήνα πολυαιθυλενίου, ονομ. διαμ. 200 συνολικού μήκους 150 μ. περίπου, κατασκευή κρασπεδορείθρων, συνολικού μήκους 180 μ., κατασκευή υπόβασης, βάσης και ασφαλτικού,  συνολικής επιφάνειας 1.600 μ2. Σε τμήμα της οδού Προμηθέως (παρακαμπτήριο της εθνικής οδού) από τη συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου έως τη συμβολή της με την οδό Τριών Ιεραρχών θα γίνει επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων, συνολικού μήκους 30 μ. και θα γίνει κατασκευή κρασπεδορείθρων, κατασκευή βάσης, υπόβασης και ασφαλτικού, συνολικής επιφάνειας 900 μ2.
• Τοπική Κοινότητα Τσικαλαριών: Θα γίνει διαμόρφωση - περίφραξη πάρκου Τσικαλαριών στην περιοχή Παναγίας. Στο τμήμα της οδού Νικολάου Σκουλά, από τη συμβολή της με την οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, θα γίνει ταπείνωση του ασφαλτικού τάπητα, κατασκευή βάσης, υπόβασης και νέου ασφαλτικού τάπητα, συνολικής επιφάνειας 200 μ2.
• Τοπική Κοινότητα Απτέρας: Σε τμήμα της οδού Δεκαεννέα Χατζηδάκη, από τη συμβολή της με την οδό Ελευθ. Σαριδάκη έως την οδό Ευρώπης, θα γίνει συντήρηση του υφιστάμενου ασφαλτικού με μία νέα ασφαλτική στρώση, συνολικής επιφάνειας 1.900 μ2 περίπου.


Kallikrates Chania:ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-Κατασκευή κτηρίου για τα δημοτικά συνεργεία
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου