ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-Ομάδα έργου για ψηφιακή περιβαλλοντική πλατφόρμα

Όπως δημοσιεύτηκε την 25-08-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Πρόσκληση απηύθυνε χθες η Περιφέρεια Κρήτης για τη συγκρότηση εθελοντικής ομάδας έργου στο πλαίσιο του προγράμματος eEnviPer σχετικά με τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα από εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγραμματικού πλαισίου για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013». Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Τουρκία).
Το Πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και θα διαρκέσει δύο χρόνια, εξετάζει, συνδυάζει και αξιοποιεί την ψηφιακή πληροφορία, τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), λογισμικά και υποδομές, προκειμένου να αναπτύξει μια εύχρηστη, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ψηφιακή - διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να βασιστούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  
Η Περιφέρεια Κρήτης επιθυμεί να δημιουργήσει μια οκταμελή Ομάδα Έργου, τα μέλη της οποίας θα ενημερώνονται πρώτα για τις εξελίξεις του Προγράμματος και θα εκφράζουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους, έχοντας έτσι ρόλο συμβουλευτικό στα επιστημονικά και τεχνικά θέματα δημιουργίας και λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviPer.
Στα οκτώ μέλη της Ομάδας Έργου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
• Περιβαλλοντολόγοι (Επιστήμονες Περιβάλλοντος) ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ειδικοί στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή άλλοι σύμβουλοι ειδικοί στα θέματα αυτά.
• Εκπρόσωποι Δημοσίων Υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή τις στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή εταιρειών που ενδιαφέρονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
• Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή πρωτοβουλίες πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, στα τηλέφωνα 2813-410123 (κα Άννα Καγιαμπάκη), 2813410124 (κα Μαρία Κανδηλογιαννάκη) και 2813410118 (κα Ελένη Χατζηγιάννη) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος: kagiampaki@pkr.gov.gr ή mkandil@pkr.gov.gr ή  elhatziyanni@pkr.gov.gr.
Η εκδήλωση του ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, στα παραπάνω τηλέφωνα ή, αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή μέσω τηλεομοιοτυπικού στο 2813410150 (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012.


Kallikrates Chania:ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-Ομάδα έργου για ψηφιακή περιβαλλοντική πλατφόρμα
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου