Σχέδιο ανάπτυξης του Οροπεδίου Λασιθίου

Όπως δημοσιεύτηκε την 25-5 -2012 στο neatv.gr
Με τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Οροπέδιο Λασιθίου και συγκεκριμένα στη δημοτική κοινότητα Τζερμιάδων, συνέπεσε ο οριστικοποίηση της ένταξης της παραπάνω περιοχής, μεταξύ των δύο από την Ελλάδα, που επελέγησαν από τον ΟΟΣΑ, για  την εκπόνηση μελετών ολοκληρωμένης ανάπτυξης.
Μάλιστα την εκπόνηση των πιλοτικών μελετών, που θα είναι προπομπός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης για το Οροπέδιο Λασιθίου, ανακοίνωσε πριν από λίγο κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του Δημάρχου της περιοχής Γιώργου Μηλιαρά και τοπικών φορέων.
Το Οροπέδιο Λασιθίου είναι μια από τις δύο περιοχές, που επελέγησαν στην Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ για την εκπόνηση μελετών ολοκληρωμένης ανάπτυξης, χάρη στην παρέμβαση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, ύστερα από συνεργασία με το Δήμαρχο Οροπεδίου Γιώργο Μηλιαρά και τη συμβολή Ελλήνων αξιωματούχων στον ΟΟΣΑ.
Η είδηση προκάλεσε ευφορία στο Οροπέδιο Λασιθίου, την οποία και εξέφρασε στον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, ο Δήμαρχος Γιώργος Μηλιαράς, στο δήμο του οποίου φιλοξενείται η σημερινή συνεδρίαση.
Ο ΟΟΣΑ "εστιάζει" στο Οροπέδιο Λασιθίου και τις Πρέσπες, δύο περιοχές που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως μειονεκτικές περιοχές και πρόκειται να εκπονήσει μελέτες ανάπτυξης, ώστε οι περιοχές αυτές να αποτελέσουν πρότυπα ανάπτυξης και για άλλες περιοχές που παρουσιάζουν όμοια χαρακτηριστικά.
Ήδη, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Οροπεδίου  και ΟΟΣΑ βρίσκονται σε συζητήσεις ενόψει της υπογραφής των τριμερών προγραμματικών συμβάσεων.
Μάλιστα για την προώθηση- έγκριση του παραπάνω σχεδίου, ο παριστάμενος Δήμαρχος Οροπεδίου, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για τη συμβολή του και καλωσόρισε στην έδρα του Δήμου, όλους τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
      Τα θέματα που απασχολούν τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι τα ακόλουθα:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.
1.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ακύρωση της εγκριτικής απόφασης του 1ου Συγκριτικού πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Μελέτης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΠΡΙΝΑ - ΜΑΛΛΕΣ» και έκδοση νέας έγκρισης αυτών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 23560/10-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
 (Εισηγητής ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου  κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)


1.2 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη Παράκαμψης Πλάκας» στην Π.Ε. Λασιθίου, αναδόχου Σύμπραξης μελετητών:
«Δαμασκηνάκη Γεωργίου, Σχινά Ιωάννη, Καλλιάνη Γεωργίου και Κούβακα Κων/νου»,  σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7360/08-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου. (Εισηγητής ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου  κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)  
    
1.3. Τροποποίηση της από 01-11-2010 σύμβασης μεταξύ της πρώην Ν.Α. Λασιθίου (και νυν Περιφέρειας Κρήτης) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που αφορά στην ανάθεση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο «τη διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας και ανάπτυξης υπόγειου αποθηκευτικού ταμιευτήρα, με την κατασκευή διαφραγματικού τοίχου στην προσχωματική λεκάνη του ποταμού Μύρτου» στην Π.Ε. Λασιθίου, ως προς το χρονοδιάγραμμα εκπόνησής του, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3454/11-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου. (Εισηγητής ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου  κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

1.4 Γνωμοδότηση Π.Σ. για την τροποποίηση άδειας εκμετάλλευσης  λατομείου ασβεστολιθικών πλακών, ιδιοκτησίας Αποστολάκη Εμμανουήλ, στη θέση «Σελι τζε Ατζιμπραγια», Δήμου Αγίου Νικόλαου νομού Λασιθίου λόγο επέκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 669/77 και το με ημερομηνία 10-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης).

1.5    Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Βελτίωσης του Δρόμου  «Φορτέτσα – Άγιος Βλάσσης», προϋπολογισμού 370.000 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 45879/19235/14-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
           (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

1.6 Υποβολή πρότασης προς ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (ΕΣΠΑ), στα πλαίσια της πρόσκλησης για την «Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης» σύμφωνα με το συνημμένη εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.

    (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος Καλογερής)

2.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 

2.1.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γόρτυνας με αντικείμενο τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Άνω Μουλίων της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 42394/17715/03-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
(Εισηγητής ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου  κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

2.2.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γόρτυνας για την υλοποίησης του έργου: «Αποπεράτωση κτιριακών Υποδομών του Γηροκομείου Γόρτυνας στους Άγιους Δέκα του Νομού Ηρακλείου» και υποβολή πρότασης του έργου προς ένταξη και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2011 -2013 με κωδικό της ενδιάμεσης διαχειριστικής Αρχής ή σε οποιαδήποτε μελλοντική σχετική πρόσκληση, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 42391/17713/03-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
(Εισηγητής ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου  κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

2.3.    Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας για την υλοποίησης του έργου: «Επισκευή δρόμου Χριστός προς Σελάκανο» στην Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7365/10-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
    (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης)

2.4.    Τροποποίηση του άρθρου 2 της από 20-05-2009 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου (και νυν Περιφέρειας Κρήτης) και του Δήμου Αγίου Νικολάου, για την υλοποίηση του έργου: «Γεώτρηση Καρυδίου Μεραμπέλλου», ως προς τη χρονική διάρκειά της, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7664/10-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.


 (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης)
2.5.    Πρώτη Τροποποίηση της από 02-11-2011 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης (Π.Κ.) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (Τ.Ε.Ε.-Τ.Α.Κ.) και Δυτικής Κρήτης (Τ.Ε.Ε.-Τ.Δ.Κ.), για την εκτέλεση του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», ως προς τη χρονική διάρκειά της, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 47490/17-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.


(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης )

3.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
 

3.1.    Θέσπιση πάγιου χορηγήματος καθαριότητας για τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 9276/02-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης )

3.2.    Έγκριση δαπάνης 7.220,40 € για την καταβολή από την Περιφέρεια Κρήτης ετήσιας συνδρομής στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών – Assembly of European Regions (AER), σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.
3.3.    Αποδοχή υλοποίησης του έργου στο Πρόγραμμα «Νοτιοανατολική Ευρώπη» στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπογραφή της Εταιρικής Συμφωνίας, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.
 (εισηγητής ο Περιφεριεάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης)
3.4.    Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού στο όνομα της Περιφέρειας Κρήτης για την καταβολή της κοινοτικής συμμετοχής στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: «Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα από υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», με ακρωνύμιο: «eEnviPer», σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος Καλογερής)
 
3.5.    Έγκριση θέσεων πρακτικής άσκηση μαθητών Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ) μαθητείας ΟΑΕΔ  για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 για τις Π.Ε. Ηρακλείου και Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 36567/15464/14-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού.
           (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)
   
3.6.    Παραχώρηση οχήματος (Μάρκας Suzuki,  jeep Vitara, με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4036)  της Περιφέρειας Κρήτης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, για τις ανάγκες της  Πολεοδομίας Καστελλίου,  σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση

    (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης)

3.7.    Παραχώρηση της χρήσης δύο μηχανημάτων έργων ( Ισοπεδωτών Γαιών ΜΕ 5138 ΚΥ και ΜΕ 5136 ΚΥ), από την Π.Ε. Λασιθίου στο Δήμο Ιεράπετρας και στο Δήμο Σητείας για ένα εξάμηνο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3922/1979/14-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Λασιθίου.
     (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης)

3.8.    Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έργο της οποίας είναι η έκφραση γνώμης: α) για ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση Λαϊκών αγορών και  β) για τον καθορισμό του αριθμού των προς διάθεση Λαϊκών αγορών, στην Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 6540/24-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου - Τμήμα Εμπορίου.  

    (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης)

4.    ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

4.1.    Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Ενιαίου Συντονιστικού Συμβουλίου στα πλαίσια της συμφωνίας συνεργασίας για την από κοινού δράση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Κρήτης, το Δήμο Αμαρίου και την Ιερά Μονή Ασωμάτων με σκοπό την αξιοποίηση - αναβάθμιση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 186/30-04-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)


4.2.    Ορισμός εκπροσώπου της  Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου) για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΒΙΟ.ΠΑ Αγίου Νικολάου Α.Ε. για μια τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας και το αρ. πρωτ. 7333/09-05-2012 συνημμένο έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου κ. Νίκου Καστρινάκη.
    (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κ. Νίκος Καστρινάκης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου