ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ-Προθεσμία για ρύθμιση οφειλών

Όπως δημοσιεύτηκε την 04-09-2012 στο www.haniotika-nea.gr

Προθεσμία έως τις 8 Οκτωβρίου για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έχουν όσοι διατηρούν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο Χανίων.
Την υπενθύμιση αυτή κάνει σε χθεσινό δελτίο Τύπου ο Δήμος Χανίων, ο οποίος επικαλείται τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Ο.Τ.Α., που έχουν βεβαιωθεί στις ταμειακές υπηρεσίες τους.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων οφειλετών που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις λήγει στις 8 Οκτωβρίου.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι με την απόφαση αυτή  «οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-2-2012 ρυθμίζονται και καταβάλλονται εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:
? Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
? Σε δύο έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
? Σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
? Σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
? Σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
? Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 25% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό ευρώ.  
Αίτημα για ρύθμιση οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων εξετάζεται από τον οικείο δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο μετά από πρόταση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, βάσει των ακόλουθων δικαιολογητικών: Υποβληθείσες αιτήσεις (όταν απαιτείται): Φορολογίας εισοδήματος (Ε1) τελευταίων τριών (3) ετών, τελευταία εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. και οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., όλων των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και προσωρινών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής / οριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει έναν μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9, επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών, επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου, δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογένειας, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 1% προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής.


Kallikrates Chania:ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ-Προθεσμία για ρύθμιση οφειλών
click here to translate article

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου