Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2010

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

Δήμος Χανίων
Σταυροί - Ψήφοι Υποψηφίων Δήμος Χανίων
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Χανίων - Ποσοστά Συνδιασμών 7 Νοεμβρίου
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Χανίων - Ποιοί Σύμβουλοι Εκλέγονται (Σενάριο Επικράτησης Σκουλάκη)
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Χανίων - Ποιοί Σύμβουλοι Εκλέγονται (Σενάριο Επικράτησης Αρχοντάκη)

Δήμος Πλατανιά
Σταυροί - Ψήφοι Υποψηφίων Δήμος Πλατανιά
Μέγιστα Ποσοστά Συνδιασμών Ανα Εκλογικό Τμήμα Δήμου Πλατανιά
Ελάχιστα Ποσοστά Συνδιασμών Ανα Εκλογικό Τμήμα Δήμου Πλατανιά
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Πλατανιά - Ποσοστά Υποψηφίων Συνδιασμών 7 Νοεμβρίου
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Πλατανιά - Ποιοί Σύμβουλοι Εκλέγονται (Σενάριο Επικράτησης Μαλανδράκη)
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Πλατανιά - Ποιοί Σύμβουλοι Εκλέγονται (Σενάριο Επικράτησης Νικηφοράκη)


Δήμος Κισσάμου
Αναλυτικά Αποτελέσματα Κατανομή Εδρών Δήμος Κισσάμου
Σταυροί - Ψήφοι Υποψηφίων Δήμος Κισσάμου
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Κισσάμου - Ποσοστά Υποψήφιων Συνδιασμών 7 Νοεμβρίου


Δήμος Καντάνου - Σελίνου
Αναλυτικά Αποτελέσματα Κατανομή Εδρών Δήμος Καντάνου
Σταυροί - Ψήφοι Υποψηφίων Δήμος Καντάνου - Σελίνου
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Καντάνου - Σελίνου - Ποσοστά Υποψήφιων Συνδιασμών 7 Νοεμβρίου
 
Δήμος Αποκόρωνα
Αναλυτικά Αποτελέσματα Κατανομή Εδρών Δήμος Αποκόρωνα
Σταυροί - Ψήφοι Υποψηφίων Δήμος Αποκόρωνα
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Αποκόρωνα- Ποσοστά Υποψήφιων Συνδιασμών 7 Νοεμβρίου


Δήμος Σφακίων

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Σφακίων - Ποσοστά Υποψήφιων Συνδιασμών 7 Νοεμβρίου